ataz

ataz – Avstriya-Azərbaycan Ticarət Palatası Avstriya və Azərbaycan arasında iqtisadi, mədəniyyətlərarası və humanitar mübadilə üçün kəsişmə nöqtəsidir. Təşkilatın məqsədi ölkələr arasında iqtisadi əlaqələri gücləndirmək və şirkətlərin fəaliyyətini hər iki ölkə bazarında dəstəkləməkdir.

Bununla əlaqədar olaraq ataz özünü aralarında bir çox oxşar cəhətlər olan, strateji cəhətdən mühüm geosiyasi əhəmiyyətə malik bu iki ölkə və region arasında körpü yaradıcısı rolunda görür. Avstriya ən qədimdən bəri Mərkəzi və Şərqi Avropaya açılan qapı olduğu kimi, Azərbaycan da son dövrlərdə Mərkəzi Asiyaya çıxış əldə etmək üçün ən mühüm tramplin mövqeyinə kimi inkişaf etmişdir.

news

19.1.2023 - ataz at 80th Vienna Philharmonic Ball

On the occasion of the 80th Ball of the Viennese Philharmonic Orchestra, a small delegation from Aserbaidschan was invited to join the iconic event: Vice-Minister for Digitalisation and Transport Javid Gurbanov, together with his wife Layla Gasimova, Director of the Azerbaijani Cultural Centre in Vienna, attended the ball. The Second President of the Austrian National Council, Doris Bures, greated the delegation.  more

On the occasion of the 80th Ball of the Viennese Philharmonic Orchestra, a small delegation from Aserbaidschan was invited to join the iconic event: Vice-Minister for Digitalisation and Transport Javid Gurbanov, together with his wife Layla Gasimova, Director of the Azerbaijani Cultural Centre in Vienna, attended the ball. The Second President of the Austrian National Council, Doris Bures, greated the delegation. 

Amongst the guests: Gerald Ganzger (Lansky, Ganzger, Goeth, Frankl & partner), Helga Bandion (Office of the Chancellor), Astrid and Leopold Berthold (Liebherr), Actress Kristina Sprenger, Gerald Gerstbauer (President of ataz), Alexander Schierhuber (Superfund), Darina Leuer (Superfund), Ronak Soleimanibabakamali (Coop Himmelb(l)au), Dorothea Gros (Secretary General of ataz), Daniel Gros (Grimex Consult), Orkhan Ismayilov (Lansky, Ganzger, Goeth, Frankl + partner).

Many thanks go to the generous sponsors of the evening: Superfund and Lansky, Ganzger, Goeth, Frankl + partner.

21.12.2022 - ataz General Assembly: Numerous Activities planned for 2023

The annual General Assembly of ataz took place on December 21st, 2022 at the Park Hyatt Hotel Vienna. President Gerald Gerstbauer presented the past activities of ataz and discussed the plans for 2023 with the Chamber's members. ataz is looking forward to a fruitful and eventful year 2023. more

The annual General Assembly of ataz took place on December 21st, 2022 at the Park Hyatt Hotel Vienna. President Gerald Gerstbauer presented the past activities of ataz and discussed the plans for 2023 with the Chamber's members. ataz is looking forward to a fruitful and eventful year 2023.

ataz thanks all its members and friends for their support and wishes a successful, heathly and happy New Year 2023.

12.9.2022 - ataz Board Room Talk with Geneticist Prof. Markus Hengstschläger

Prof. Markus Hengstschläger held an inspiring keynote speach focussing on the latest developments in genetic research and the implications on human evolution at our ataz Boardroom Talk held on September 12th, 2022.A selected round of guests met at the Park Hyatt Hotel Vienna and discussed a possible research exchange between Austria and Azerbaijan. ataz President Gerald Gerstbauer hosted the Board Room Talk and moderated the discussion round. more

Prof. Markus Hengstschläger held an inspiring keynote speach focussing on the latest developments in genetic research and the implications on human evolution at our ataz Boardroom Talk on September 12th, 2022.A selected round of guests met at the Park Hyatt Hotel Vienna and discussed a possible research exchange between Austria and Azerbaijan. ataz President Gerald Gerstbauer hosted the Board Room Talk and moderated the discussion round.

Amongst the attendants were H.E. Rovshan Sadigbayli, Ambassador of the Republic of Azerbaijan to Austria, Layla Gasimova (Azerbaijani Cultural Centre), Harald Krieger (Coop Himmelb(l)au), Gerd Pollhammer (Siemens Austria AG), Orkhan Ismayilov (Lansky, Ganzger + partner), Julija Vrabl (Wellcon), Christian Horner and Dorothea Gros (B. Braun).